facebook_page_plugin

Elsős leszek

„Jövőnk sok mindentől függ, de leginkább tőlünk”  

       Az István Király Általános Iskola 1986-ban nyitotta meg kapuit Székesfehérvár belvárosához közel, a Palotavárosi tavak mellett, lakótelepi környezetben. Forgalmas utaktól távoli fekvése, zöldövezeti környezete teszi vonzóvá. Évfolyamonként két osztályt indítunk. Tanulható nyelvek: német és angol. Alsó tagozatunk nagy hagyományokkal rendelkező iskolaotthonos formában működik, ami a szülők részéről nagyon keresett, felső tagozaton tanulószoba vehető igénybe. A „mi iskolánk” a változatos programokat kínál: projekt heteket, házi versenyeket, vásárokat, vidám vetélkedőket, hagyományőrző programokat, drámafoglalkozásokat, alkotóműhelyt, sportfoglalkozásokat. Mindezek színesítik a hétköznapokat. Fő értékünk a gyermekközpontúság, a „mindent a gyerekekért” elv. Az oktatás mellett komoly nevelőmunka folyik, melynek során alapelv a diákjaink személyiségének tisztelete, jogaik védelme. Tanulóinkat megismertetjük a demokrácia elméletével, amelyet gyakorolhatnak azt életkoruknak megfelelő felelősséggel és toleranciával a diákönkormányzat keretében. Az iskolai élet egyéb területein is fontosnak tartjuk a diákjogok és kötelességek harmonikus megvalósulását. Az iskola biztosítja az intézményen belül az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, figyelembe véve a szülők igényeit és a törvényi előírásokat.

Könyvtárunk Internet hozzáférési lehetőséggel nagy népszerűségnek örvend a diákok körében. 2010. tavaszán pályáztunk és nyertünk a „TIOP 1.2.3-09/1. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése – Tudásdepó Expressz” pályázaton, mely keretében bővült a könyvtár területe, s új számítógépek vásárlására kerül sor.

       Nevelőtestületünk pedagógiai hitvallása, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, ezért célunk, hogy a sokoldalú képességfejlesztés mindenki számára elérhető legyen. Olyan személyiségjegyeket szeretnénk kialakítani, amelyek a majdani tartalmas élet szempontjából nélkülözhetetlenek (az önállóság, alkalmazkodóképesség, együttműködés, illendő viselkedés különböző szerepekben, felelősség, önismeret, helyes önértékelés, kíváncsiság az őket körülvevő világra, igény az önművelésre, részvétel a közügyekben). Iskolánk pozitív magatartásra nevel, legfőbb ösztönzési eszközünk az értékelésen alapuló dicséret.

S milyen a tantestületünk? Felkészült és energikus! Lelkes és segítőkész! Valamennyien a csapatmunkára hangolódva, melynek ereje hegyeket is képes mozgásra bírni. Meggyőződésünk, hogy az iskolai valóság legmeghatározóbb tényezője maga a cselekvő pedagógus, döntő a személyisége, tájékozottsága, nyitottsága és problémaérzékenysége. Az ő szakmai, emberi minősége, értékrendje, szándékai, hatóképessége és vezetési stílusa mindenfajta pedagógiai program meghatározója.

       Iskolánk 1990-ben kezdte meg környezeti- és egészségnevelésre irányuló törekvését, mely napjainkra mindennapos nevelési stratégiává nőtte ki magát. Az útkeresés során a kiindulópont: az "iskola akkor is tanít, amikor nem tanít." A tantestület meggyőződése, hogy a környezeti- és egészségnevelés jellemzően tevékenységorientált. Igazán sikeressé csak az élményekben, cselekvésekben gazdag pedagógiai módszerek alkalmazásával válhat. Célunk a környezettudatos magatartás kialakítása, fejlesztése       Amire büszkék vagyunk:

·  Ökoiskola cím elnyerése (2008., 2011.)

·  Fejér Megyei Minőségi Díj elnyerése (2007.)

·  Elkötelezettség a Kiválóságért európai elismerési szint sikeres teljesítése (2008.)

·  Referencia-intézmény előminősítési folyamatának sikeres teljesítése (2010.)

     ·  Közoktatási Szervezeti Kiválóság Program sikeres teljesítése (2010.)