facebook_page_plugin

Elsős leszek

Alapítványunk neve:    Kelemen Béla Utcai Általános Iskola Fáklya Alapítvány

Adószáma:    19096263-1-07

Bankszámlaszáma11736116-20090962  OTP Bank NyRt

Címe:    8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

 

Alapítványunk működésének célja:

Az iskola oktató-nevelő munkájának segítése és feltételrendszerének erősítése anyagi eszközökkel.

A nyelvoktatás színvonalának javítása (képzés támogatásával)

Kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása (sport, tanulás, egyéb)   

A tanulók szabadidejének eltöltéséhez megfelelő anyagi háttér erősítése   

Az iskolai oktató-nevelő munka kiszélesítése, hatékonyabbá tétele   

Tanszerek, taneszközök beszerzésének elősegítése   

Iskolai rendezvények támogatása   

Iskolai szintű kirándulások, táborok, túranapok támogatása

 

Közhasznú tevékenysége:

Egészségmegőrzés

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység

 

Alapítvány működésének főbb eredményei:        

Iskolai színpad beszerzése  

Fellépőruhák anyagának vásárlása, a ruhák megvarrása

ALCOA pályázat révén az emeleti informatika terem kialakítása

ALCOA pályázat révén nootebook és projektor vásárlása

Évről évre iskolai rendezvényeket támogatunk anyag- és eszközvásárlással

Túranapok megrendezése

Oktatási eszközök beszerzése

Iskolai programok megvalósulása

Nyelvvizsgát tett tanulók jutalmazása 

Év végi jutalomkönyvek vásárlása 

Iskolarádió új rendszerének kiépítése 

Javítási költségek átvállalása: tornaszőnyegek, hangfalak

A 4. évfolyamos tanulók részére új padok és székek beszerzése

Iskolaszépítési munkálatokhoz anyagvásárlás