facebook_page_plugin

Elsős leszek

„Azoké a jövő, akik működő partner-kapcsolatokat tudnak kialakítani.

Az együttműködésre képes, együtt dolgozó és tanuló,

a tapasztalataikat, információikat egymás között megosztó egyénekből

végül egy közösség formálódik."
John Milton Fogg

·  Az intézmény vezetői és pedagógusai elkötelezettek a horizontális tanulás mellett.

·  Az intézményben közös érték a hálózati tanulási formák, műhelykonferenciák, térségi, regionális, országos eseményein minta értékű pedagógiai gyakorlatuk széles körű bemutatása, publikálása.

·  Az intézmény kinyilvánítja, hogy közös értéket képviselnek az intézményben a kidolgozott „Jó gyakorlatok”.

·  A pedagógusok elkötelezettek a „Jó gyakorlatok” továbbadása mellett.

·  Az intézmény dolgozói számára vonzó elképzelés a jövőképfejlesztés, a referencia-intézményi működést érintő kihívásoknak való megfelelés.

·  Az intézményben deklarált érték az innovatív szemlélet és az innovációs tevékenységek.

·  Az intézmény nyilvánosan elköteleződik a hálózatban közösen vállalt értékek mellett.

·  Az intézmény elkötelezett a hálózati tudás mellett,és aktívan.

Referenciaintézményi szolgáltatásokkal kapcsolatos küldetésnyilatkozatunk:

Kiemelt feladatunk a pedagógusaink módszertani továbbképzésének folyamatos szervezése és lebonyolítása.

Folyamatosan fenntartjuk a magas szintű oktatási tevékenység személyi és tárgyi feltételeit. 

A nevelőtestület önmagára nézve kötelezően betartandó követelménynek tekinti a személyes példaadást:

  • önmegunkkal szembeni szakmai igényességben
  • munkafegyelemben  
  • etikus magatartásban
  • az egymás közötti, a tanulókhoz, a szülőkhöz és a más iskolák minket látogató pedagógusaihoz             fűződő  kapcsolatban 
  • emberi kapcsolatokat meghatározó törekvéseinkben: türelem, megértés, tisztelet, segítőkészség,  kölcsönös bizalom és a felelősségvállalás.

Tiszteljük és ápoljuk az intézményünk, városunk hagyományait. Rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük a pályakezdő és az aktív pályájuk végéhez közeledő pedagógustársainkat. 

Korrekt, feszültségmentes kapcsolatra törekszünk a kormányhivatallal, a fenntartóval, a városi önkormányzat    intézményeivel, társintézményekkel.

Korrekt, kiegyensúlyozott és kölcsönösen támogató kapcsolatot  építettünk ki civil szervezetekkel.

Referenciaintézményi dokumentumaink:

files/Az_adaptacio_folyamata.docx