facebook_page_plugin

Elsős leszek

 Az iskolánk 1990-ben kezdte meg a környezeti nevelésre irányuló törekvését, mely napjainkra mindennapos nevelési stratégiává nőtte ki magát. Az útkeresés során a kiindulópont: az "iskola akkor is tanít, amikor nem tanít." Komoly attitűdformáló, értékközvetítő erő az intézmény egészének működése, üzemelése, atmoszférája, miliője, a benne dolgozók környezeti értékrendje, harmóniája. Igazán sikeressé csak az élményekben, cselekvésekben gazdag pedagógiai módszerek alkalmazásával válhat. Célunk a környezeti ismeretek, a környezeti problémák megoldásához szükséges készségek, a környezethez fűződő érzelmi viszonyulások és értékek pedagógiai eszközökkel történő formálása. Mindez az egész személyiségre, a teljes emberre ható nevelési folyamat, amelyet csak úgy lehet megvalósítani, hogy iskolai élet minden területén ebben a szellemben kell tevékenykedni. Nagyon fontos a pedagógusaink, iskolai dolgozóink személyes példamutatása. A környezeti nevelés „élménypedagógia”, az ismereteken túl a megélhető élmények által a tanulók érzelmeire hat. Az élmény lehet kellemes vagy negatív, mely ösztönzően hathat, ugyanakkor maga a megismerés, a tudás megszerzése is élményt nyújthat. A nevelés eszköze maga a személyesen átélhető élmény. Jellemzően személyes tartalmú, de közösségben megélhető. Ezért fontos feladata az iskolának a tanórákon kívüli, „szabadég-programok” szervezése, melyek során személyes tapasztalatokat gyűjtenek a tanulók, a tapasztalat pedig tudássá formálódik. 2008-ban, majd 2011-ben vehettük át ünnepélyes keretek között az „Ökoiskola” címet, illetve 2014 áprilisában már az örökös ökoiskola címre pályáztunk. Legnépszerűbb programjaink: projekthetek és témanapok, iskolai túranap, katasztrófavédelmi nap, jeles környezeti napok. 2008-ban egy új pedagógiai módszert vezettünk be, a projektoktatást, mely olyan sajátos tanulási egység, tanulási technika, amely a megismerés fő forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi. Egy választott témához kapcsolódva projekthetet tartunk, ahol a hét minden programja, tanórája kapcsolódik a hét témájához, majd egy témanappal zárjuk, melyen az osztályok kínálnak programokat társaiknak.

Környezeti- és egészségnevelési program