facebook_page_plugin

Elsős leszek

A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

   

Pályázat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése – „Tudásdepó Expressz” támogatására szolgál.

Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.3/09/1

Pályázat címe: „Tanulási forrásközpont - korszerű iskolai könyvtár”.

Elnyert összeg: 8.000.000.- Ft

Alapvető cél: A konstrukció célja, hogy erősítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel. A közoktatás támogatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáféréshez.

Forrását biztosította: az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban

Támogatás formája:Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a

Projektmenedzser: Kohonicz Izabella (Székesfehérvári István Király Általános Iskola)

          „Tanulási forrásközpont - korszerű iskolai könyvtár”. A pályázat címéhez kapcsolódó célok megvalósítására szerveződött a konzorcium. Az iskolák informatikai fejlesztések megvalósítására fordították az elnyert összeget, illetve a Székesfehérvári István Király és a Hétvezér Általános Iskola a könyvtári terek bővítésével a szolgáltatások terét növelte.  

 Legfontosabb megfogalmazott közös célok: - Az online rendszer használatának biztosítása a tanulók és pedagógusok számára - Kompetencia alapú oktatás fejlesztése - Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, fejlesztése, egyéni vagy kiscsoportos formában - Élethosszig tartó tanulás igényének fejlesztése, az információhoz jutás módszereinek megismertetése - Tantárgyanként kiscsoportos foglalkozások lehetőségének megteremtése a könyvtárban - Nagy értékű eszközök rendeltetésszerű használatának megtanítása, egymás tanítása - Közösségi tevékenység örömének fejlesztése.

          Célunk, hogy a pályázati fejlesztéssel  tanulási forrásközpontok alakuljanak ki, mely minőségi változást jelentene a könyvtárak működésében. A tudásalapú társadalom egyik fontos ismeretszerzési helyszíne az iskolai könyvtár, amely - mint tanulási környezet - lehetőségeket biztosít a tanulók számára ahhoz, hogy információs tájékozottságukat megszerezzék, valamint kialakuljanak a teljes életpályát átfogó tanulási készségeik.

A fejlesztések szükségesek a feladatok sikeres ellátásához: hogy napjaink információra és tudásra alapozott társadalmában való eligazodáshoz szükséges alapvető jártasságot biztosítsa.. A pedagógusok és diákok számára folyamatos online kapcsolat kiépítése azon célból, hogy az oktatás és a délutáni tanulás zökkenőmentes és színes legyen.

          A fejlesztett könyvtár teret biztosít a kompetencia alapú oktatás megvalósításában az által, hogy a kompetenciákhoz tartozó egyéb ismeretanyagot szolgáltat a pedagógusok és diákok számára. Lehetőség nyílik a speciális törődést igénylő tanulók számára a fejlesztett eszközökkel kiscsoportos formában való foglalkozás, így egy-egy tanulóra nagyobb figyelem és fejlesztési lehetőség jut.

A bővülő könyvtári kínálat, mint kézzel fogható, mint elektronikus formában lehetőséget nyújt az élethosszig tartó tanulás megteremtésére.

           Baráti társaságok, kisebb közösségek számára nyílik tér, hogy egyénileg vagy csapatmunkában valósítsák meg az élethosszig tartó tanulási folyamat egyes elemeit. A kulcskompetenciák szerepe, hogy segítségükkel tanulóink az életük során érzékelhető folyamatos és jelentős változásokhoz képesek legyenek rugalmasan alkalmazkodni, vállaljanak aktívan szerepet bennük, sőt legyenek képesek a változások irányának és tartalmának befolyásolására is. A kulcskompetenciák az élet során nyújtott megfelelő egyéni teljesítmény, munka és a későbbi tanulás előfeltételei. Az egyik kulcskompetencia a digitális kompetencia, mely az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazását jelenti munkában, szabadidőben és a kommunikáció során. E kompetencia a logikus és kritikus gondolkodáshoz, a magas szintű információkezelési készségekhez és a fejlett kommunikációs készségekhez kapcsolódik. Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos készségek a legalapvetőbb szinten a multimédiás technológiájú információk keresését, értékelését, tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását, valamint az internetes kommunikációt és a hálózatokban való részvétel képességét foglalják magukban. A digitális kompetencia fejlesztése a tanórai eszközök hiánya miatt részben a könyvtár feladata, részben az informatika tantárgy oktatása során valósul meg.

Számszerűsíthető eredmények: - könyvtári forgalom növekedése - napi online szolgáltatásokat használók számának növekedése - élethosszig tartó tanulási folyamatba bekapcsolódók száma nő - új közösségek, partneri kapcsolatok alakulnak - digitális kompetencia széleskörű gyakorlati alkalmazása.

Konzorcium tagjai:

Székesfehérvári István Király Általános Iskola - konzorciumvezető                                    8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/a.; Tel.: 22/504-442; Fax: 22/504-443;               E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.                                                                         Krählingné Kovács Tünde igazgató                                                                               Elnyert támogatási összeg: 3.642.800.- Ft

Tolnai Utcai Általános Iskola                                                                            8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 41.; Tel: 22-314-483;  Fax: 22-390-155;                             E-mail cím:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.                                                              Mihókné Pluhár Teréz igazgató                                                                                             Elnyert támogatási összeg: 1.679.900.- Ft

Hétvezér Általános Iskola                                                                                8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1.; Tel.: 06/22/504-358;  Fax: 06/22/504-359, E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.                                                                            Lángfalvy Péterné igazgató                                                                                         Elnyert támogatási összeg: 2.677.300.- Ft