facebook_page_plugin

Elsős leszek

Alapítványunk neve:    Kelemen Béla Utcai Általános Iskola Fáklya Alapítvány

Adószáma:    19096263-1-07

Bankszámlaszáma11736116-20090962  OTP Bank NyRt

Címe:    8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

Alapítványunk működésének célja:

 • Az iskola oktató-nevelő munkájának segítése és feltételrendszerének erősítése anyagi eszközökkel.
 • A nyelvoktatás színvonalának javítása (képzés támogatásával)
 • Kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása (sport, tanulás, egyéb)   
 • A tanulók szabadidejének eltöltéséhez megfelelő anyagi háttér erősítése   
 • Az iskolai oktató-nevelő munka kiszélesítése, hatékonyabbá tétele   
 • Tanszerek, taneszközök beszerzésének elősegítése   
 • Iskolai rendezvények támogatása   
 • Iskolai szintű kirándulások, táborok, túranapok támogatása

Közhasznú tevékenysége:

 • Egészségmegőrzés
 • Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység

Alapítvány működésének főbb eredményei:        

 • Iskolai színpad beszerzése  
 • Fellépőruhák anyagának vásárlása, a ruhák megvarrása
 • ALCOA pályázat révén az emeleti informatika terem kialakítása
 • ALCOA pályázat révén nootebook és projektor vásárlása
 • Évről évre iskolai rendezvényeket támogatunk anyag- és eszközvásárlással
 • Túranapok megrendezése
 • Oktatási eszközök beszerzése
 • Iskolai programok megvalósulása
 • Nyelvvizsgát tett tanulók jutalmazása 
 • Év végi jutalomkönyvek vásárlása 
 • Iskolarádió új rendszerének kiépítése 
 • Javítási költségek átvállalása: tornaszőnyegek, hangfalak
 • A 4. évfolyamos tanulók részére új padok és székek beszerzése
 • Iskolaszépítési munkálatokhoz anyagvásárlás