facebook_page_plugin

Elsős leszek

 Hagyományőrző tevékenységek

Fontos feladat iskolánk névadójának, István király emlékének ápolása. Ezt szolgálja az évenként megrendezésre kerülő István-hét programsorozata, vetélkedő István király életéről és koráról

 Ünnepélyeink

  • tanévnyitó ünnepély, ballagási ünnepély, tanévzáró ünnepély
  • minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor: 1956. október 23-a évfordulóján, 1848. március 15-e évfordulóján, június 4-én a nemzeti összetartozás napján
  • karácsonyi ünnepély, anyák napi ünnepség
  • iskolánk alapításának évfordulói (30., 35., stb...)
  • két évenként iskolai bemutatók.  

 Rendezvények, megemlékezések:

Kulturális: Mikulás, karácsonyi műsor és vásár, karácsonyi ünnepkör eseményei (betlehemezés, lucázás, vízkereszt), magyar kultúra napja, költészet napja, zenei világnap, anyák napja, gyermeknap, farsangi bál, népdaléneklési verseny, vers-és prózamondó verseny, színházlátogatások, István Király Galéria kiállításai, november 13. (magyar nyelv napja), múzeumlátogatások városunkban

Pedagógiai: házi tanulmányi versenyek, műveltségi vetélkedők, idegen nyelvi versenyek, tantárgyi vizsgák, szakkörök, projekthetek és témanapok, városi, megyei, területi és országos szintű tanulmányi versenyek

Környezettudatos: madarak, fák napja, Föld napja, víz világnapja, „Királyi vigasságok” egészségvédelmi nap, egy nap az iskoláért akció, túranap rendszere, állatok világnapja 

Sport, természetjárás: versenyek, házi bajnokságok, természetjárás, kirándulás, túranap, kirándulások, erdei iskola, nyári tábor

Történelmi: október 6. (Aradi vértanúk napja), június 4. (Nemzeti összetartozás napja), szeptember 29. (Pákozdi csata), Hazafiság iskolája, Határtalanul program

            Iskolánkban valamennyi pedagógus feladata a szabadidős tevékenységek szervezése, mely egyre inkább a nevelőmunka lényeges részévé válik. Fontos, hogy a tantárgy-kiegészítő ismeretszerzéstől, a lazább társas szórakozásig, művelődésig a legszélesebb tevékenységskálán keresztül már az iskolai keretek között is gyökeret verjenek az iskola falain túllépő kulturált szabadidős szokások. Nagyon fontos az oktatás és a szabadidős tevékenység gondosan megtervezett, átgondolt munkamegosztása, amely az egymásra épülés, az egymásba kapcsolódás teljes rendszerét kell, hogy jelentse.

Ízelítő témaheteinkből:

Közös világunk témahétIskolai túranap

Képek a programokról:

  

                       Dömötör napi vásár                                    Túranap - Tihany

       

                            Ötödikesek avatása                                      DÖK éjszaka

        

                   Korizás a ligetben                                   Játékos sorverseny

       

   Alba Innovár Digitális Élményközpontban                  Mosolyt az arcokra ...