facebook_page_plugin

Elsős leszek

"Azok a könyvek, melyek a könyvtár polcain szunnyadnak,
  még nem készek, vázlatosak, önmagukban semmi értelmük. 
  Ahhoz, hogy értelmet kapjanak, te kellesz, olvasó. 
  A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, s az olvasó, aki olvassa."

Könyvtár feladatai

- a dokumentumok rendszeres gyűjtése, azok szakszerű feldolgozásával és őrzésével segítse az iskolában folyó oktató-nevelő munkát
- lehetőségeivel járuljon hozzá a tanulók olvasóvá neveléséhez, önálló ismeretszerző képességük kifejlesztéséhez
- szolgálja a pedagógusok szakirodalmi igényeinek kielégítését, nyújtson segítséget rendszeres önművelésükhöz
- sajátos eszközeivel támogassa az iskola mindenkori profilját
- szolgálja az iskola hagyományainak ápolását
- tanórán kívüli foglalkozások tartása
- más könyvtárak szolgáltatásainak igénybevétele
 

 A könyvtár használóinak köre
A könyvtár minden helyiségét, technikai felszerelését, állományát nyitvatartási időben az iskola minden tanulója és dolgozója díjmentesen használhatja.

Kölcsönzési előírások
- Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad
- Egyidejűleg 3 db dokumentum kölcsönözhető 4 hétre. Indokolt esetben (versenyek) a mennyiség és az időtartam változhat.
- A tanév végén a kikölcsönzött dokumentumokat vissza kell hozni.

A nyitvatartási idő alatt mind a helybenhasználat, mind a kölcsönzés lehetséges. 
A könyvtárostanár munkaidejének megfelelően, más időpontokban is lehet kérésre, szükség esetén használni a könyvtárat. 

                   ”Olvass, de ne azért, hogy legyen mit cáfolnod és tagadnod;
                    Sem azért, hogy legyen mit elhinned és magadénak vallanod;
                    Sem pedig azért, hogy legyen miről beszélgetned és társalkodnod;
                    Hanem, hogy legyen mit fontolóra venned és elmédben forgatnod!”
                                                                                (Bacon
)

 

 


 Földünk 10 leggyönyörűbb könyvtára:

http://www.pozitivnap.hu/kultura-es-szorakozas/10-lelegzetelallito-konyvtar-a-vilag-minden-tajarol-kepriport